menu

            REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!I. Cel konferencji

Czwarta ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. Dwudniowa konferencja zgromadzi ponad 200 osób. W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieci szpitali, w tym koncepcji sieci onkologicznej, opieki kompleksowej czy jakości w ochronie zdrowia), taryfikacji świadczeń oraz rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w szpitalach, jakości i bezpieczeństwa pacjentów, elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

W trakcie konferencji odbędzie się także sesja plakatowa.

Lekarze za udział w konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

II. Informacje o konferencji

Organizatorem Konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. Organizatorzy posiadają potwierdzonych patronów honorowych oraz komitet naukowy konferencji. Odbędzie się ona w dniach 20-21 maja 2019 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce. Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

III. Opłaty

Na zasadach określonych w regulaminie. 

IV. Termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia uczestnictwa, propozycje tematów wystąpień oraz prace do sesji plakatowej należy przesłać do dnia 6 maja 2019 roku, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji: https://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/iv-esz/rejestracja (REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!).

Osoby zainteresowane wystąpieniem proszone są o zaznaczenie właściwej formy wystąpienia na formularzu rejestracyjnym (wystąpienie ustne / plakat). Zakres tematyczny wystąpień oraz prac do sesji plakatowej musi zawierać się w tematyce konferencji. Format nadsyłanych prac określa regulamin.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów technicznych z rejestracją prosimy o kontrakt mailowy: konferencja2019@onkol.kielce.pl

V. Certyfikacja Infarma